A módszerekről

 Pszichodinamikus –  pszichoanalitikus – pszichoterápiák

Elméleti hátterüket a pszichoanalitikus személyiségelméletek és dokumentált kutatások képezik, melyek érvényességét  a modern idegtudományok is igazolták. Feltevésük, hogy a pszichés megbetegedést a pillanatnyilag túlterhelő vagy elhúzódó, traumatikus érzelmi konfliktusok okozzák, amelyek kínosságuk miatt elfojtódnak és tudattalan feszültségükkel okoznak zavart a szervezetben. A terápia az így kialakuló  életviteli elakadások, pszichés és pszichoszomatikus zavarok hátterében működő rejtett – mert fájdalmas, ellentmondásos, terhes –  érzelmi élményeket, konfliktusokat tárja fel. Az érzelmi elakadások, konfliktusok feltárásának az a célja, hogy tehermentesítse a testi-lelki működéseket és felszabadítsa a gátlásokkal megkötött energiákat, szabadabb, energikusabb döntésekre tegye képesebbé az embert.

A testi-lelki működéseket megzavaró, nehezen hozzáférhető élmények  feltárásának és átdolgozásának egyik útja az élmények, emlékek indulatteli felidézése, másik útja pedig a tudatból kiszorított konfliktusok  újraélése és lereagálása a  terápiás kapcsolatban , amely lehetőséget nyújt a múlt megterhelő árnyainak leválasztására a jelenbeli kapcsolatokról.

Ajánlható kapcsolati konfliktusok, életviteli elakadások és súlyosabb zavarok, így pánikbetegség, szorongás,  fóbiák,  depresszió, kényszercselekvések és kényszergondolatok, különböző pszichoszomatikus betegségek esetén is.

Kerete: A pszichodinamikus pszichoterápiáknál a probléma súlyosságától, hozzáférhetőségétől függően állapítjuk meg a gyógyuláshoz, változáshoz szükséges ülésszámot és időkeretet. A kezelés néhány hónaptól másfél, két évig tarthat, heti egy, két vagy három ülésben. A gyakoribb ülésszám általában rövidíti is a terápia időtartamát.

Csoportpszichoterápia, csoportanalízis

 A csoportanalízis a csoportpszichoterápiának az a nemzetközileg is elfogadott formája, amely egyesíti az orvostudomány, a pszichoanalízis, a szociálpszichológia, a csoportdinamika, és a szociológia  területéről származó ismereteket. Mint terápiás módszer, az egész személyiséggel, annak tudattalan összetevőivel is dolgozik és a feszültségek csökkentését, a kapcsolatok javítását, örömtelibb életet, valamint a társas viszonyok mozgatórugóinak elmélyült megértését célozza  meg.

A csoport lehetőséget nyújt arra is, hogy felhasználjuk mások tapasztalatait a problémáink megértéséhez, megosszuk gondjainkat, és mélyebben megértsük saját viselkedésünk mozgatórugóit mások visszajelzésének a tükrében is.

Javasolható mindenkinek, aki érzelmi-hangulati zavarokkal, lelki feszültségekkel küzd, elégedetlen önmagával, vagy nehézségeket él át a kapcsolataiban, és pánikbetegség, szorongás,  fóbiák,  depresszió esetén is.

Pszichodráma

Csoportos, játékos módszer, amely megrázóan mély és fájdalmas élményeket képes átélhetővé és feldolgozhatóvá tenni és ezzel megszabadítani a bénító feszültségektől.

Eszköze a kapcsolati konfliktusok, belső kétségek, önmagunkkal vívott csaták jelenetszerű játékban történő megelevenítése és lejátszása, új módon történő megoldása. Megtanít a kapcsolatok örömtelibb, eredményesebb kezelésére, önmagunk jobb érvényesítésére, kreatív megoldások létrehozására. A csoport segít a nehéz élmények zavarának megértésében, saját értékeink felismerésében és a sikeres kapcsolatok kialakítására való képesség kibontakoztatásában is.

 Javasolható mindenkinek, aki érzelmi-hangulati zavarokkal, lelki feszültségekkel, kapcsolati konfliktusokkal küzd, elégedetlen önmagával és  pánikbetegség, szorongás,  fóbiák,  depresszió és kényszerek esetén is.

 

Reklámok